Hodowla matek pszczelich 2016

Dzisiaj rozpoczęliśmy hodowlę matek pszczelich.

– Pozytywna ocena hodowli trutni, kondycji pszczół i ilości czerwiu w rodzinach wychowujących i ojcowskich pozwoliła nam na rozpoczęcie hodowli matek pszczelich.

W pierwszej grupie hodowlanej – matek pszczelich przeznaczonych do wczesnowiosennego unasienniania w nasyconym trutniami terenie, planowaliśmy unasienniać matki przeznaczone do dalszej reprodukcji z następujących linii:

B38(POL), 1B102(POL), EL13(POL), EL26(POL), P56(POL), 1P56(POL),
ZULFIQAR AS30(POL), SZRON SZ14(POL), 2VR58(POL), 1P97POL) i 2P97(POL).
– Z uwagi na to, iż  w rodzinie pszczelej z matką B38(POL),  w ubiegłym roku na jesieni nastąpiła cicha wymiana matki pszczelej i obecnie czerwi już jej córka 15F1B38(POL) = B38(POL) : 15NNmix,  postanowiliśmy wybrać do hodowli inną matkę reprodukcyjną linii Buckfast.
Zarówno ze strony pszczelarzy jak i z naszej,  propozycje oscylowały wokół pięciu linii – B319(POL), B320(POL), B366(POL), B5(POL) i najstarszej dostępnej na dzisiejszy dzień linii 2B65(POL) z 2012 roku, znanej większości pszczelarzy jako B2.
Po długich rozważaniach, zdecydowaliśmy aby utraconą matkę reprodukcyjną B38(POL) zastąpić matką reprodukcyjną linii  B319(POL).
 
Poniżej przedstawiamy linie,  z których matki pszczele będą sprzedawane jako unasiennione użytkowe.
– Następnymi w kolejności unasienniane będą matki z najstarszych naszych linii z 2012 roku czyli 2B65(POL) znana jako B2 i P521(POL) znana również jako P11.
– Kolejna grupa to B5(POL), E300(POL), 1M88(POL), B320(POL), B366(POL).
Przyjdzie również czas na unasiennianie matek pszczele pozostałych nowych linii z 2015 roku:
B30, B557, B625, 5EL84, 5EL10, EL130, B4….(POL).
Pozytywne obserwacje po zeszłorocznym unasiennianiu sierpniowo – wrześniowym, predysponują matki pszczele z linii MKN160, MKN615, 
S104, S105, 5B319 ….(POL) do kolejnego unasienniania.
Unasiennione matki pszczele ze wszystkich linii wymienionych powyżej, przeznaczone są do sprzedaży na rok 2016. 
Pozostałe matki pszczele z linii nie wymienionych powyżej, będą służyć do:
– unasienniania sierpniowo – wrześniowego, kilkoma stronami linii trutni
– unasienniania wrześniowo – październikowego, jedną linią trutni z jednej rodziny ojcowskiej
– do hodowli matek do rodzin przeznaczonych na ojcowskie w 2017 roku
– do hodowli własnej