Unasiennianie matek pszczelich w sierpniu i we wrześniu

Po prawie miesięcznej przerwie wznowiliśmy hodowlę matek pszczelich.

Naszym zadaniem będzie naturalne unasiennianie córek nowych linii matek pszczelich od sprawdzonych hodowców, trutniami córkami matek od Josefa Kollera.

W tym celu skomasowaliśmy cały hodowlany czerw trutowy w kilku rodzinach ojcowskich, z których nie zostaną one wypędzone przez pszczoły aż do września.

Unasiennianie odbywać się będzie od 20 sierpnia do 20 września.

W tym czasie, prawdopodobieństwo pojawienia się trutni z innych pasiek jest minimalne.

W ten sposób będziemy unasienniać około 200 matek pszczelich.

Odpalone mateczniki po wyjęciu ze startera

Odpalone mateczniki po wyjęciu ze startera

Zasklepione mateczniki z pilotażowej serii hodowlanej, po której na początku sierpnia, każdego dnia rano i wieczorem, rozpoczęliśmy hodowlę następnych linii matek pszczelich.

Zasklepione mateczniki z pilotażowej serii hodowlanej, po której na początku sierpnia, każdego dnia rano i wieczorem, rozpoczęliśmy hodowlę następnych linii matek pszczelich.