Konferencja Pszczelarska w Suchej Beskidzkiej – 2013

  1. Podczas dużych pożytków, różnica w dziennych przybytkach nektaru pomiędzy pszczołami na komórce 4,9 mm a pszczołami na komórce 5,4 mm dochodzi do 8 kg na korzyść tych pierwszych.
  2. Kraty odgrodowe, zarówno winidurowe, plastikowe grube jak i metalowe są niezauważane przez małe pszczoły i nie stanowią dla nich żadnej przeszkody.
  3. W plastrach z małą komórką matki składają więcej jaj.
  4. Duże pszczoły nie są w stanie karmić larw w komórkach 4,9 mm, wstawionych do ich gniazd. Larwy umierają.
  5. Duże pszczoły nie mają tak silnego instynktu higienicznego jak małe.
  6. Węza wyprodukowana z nawet minimalnie zanieczyszczonego wosku powoduje jej częściowe usuwanie przez małe pszczoły. Duże pszczoły nie widzą tych zanieczyszczeń.

Pszczoły pogrubiające ścianki komórek na węzie 5,4 mm są bardziej odporne na warrozę.

Specjalne podziękowania dla Pani Elżbiety Kowalczyk, Panów Bogdana Macewicza, Jerzego Woyke, Josefa Kollera, Michała Niemca, Mieczysława Dobraczyńskiego i Zygmunta Jasińskiego, którzy w przeważającej części przyczynili się do powstania powyższego materiału i skierowali nasze poczynania ku lepszemu, bardziej naturalnemu pszczelarstwu.