Matki pszczele IV generacji

Generacje matek pszczelich

Generacja I

Niekontrolowane naturalne unasiennianie matek pszczelich.

Generacja II

Kontrolowane naturalne i sztuczne unasiennianie matek pszczelich w ramach ras i linii lub pomiędzy nimi.

Generacja III

Kontrolowane naturalnie i sztuczne unasiennianie matek pszczelich metodą hodowli pszczoły Buckfast.

Generacja IV

Kontrolowane naturalnie i sztucznie jednoczesne unasiennianie matek pszczelich przez wiele linii trutni lub nasieniem wielu linii trutni.