Unasiennianie matek pszczelich w sierpniu i we wrześniu – efekty

Dzięki wspaniałej pogodzie, ze stu sześćdziesięciu matek pszczelich wytypowanych do unasienniania, osiemdziesiąt rozpoczęło czerwienie.

Efekty okazały się dużo przyjemniejsze aniżeli nasze oczekiwania.

W przyszłym roku spróbujemy unasienniać matki pszczele na przełomie września i października.