Mała komórka – mała pszczoła

Wczoraj podaliśmy do rodni w dwóch rodzinach pszczelich po jednej ramce z paskami węzy 4,9 mm. Oto jak wygląda świeżo budowana woszczyna w obydwu przypadkach.

 

Węza i komórka pszczela 4,9 mm

Węza 4,9 mm

 

Węza i komórka pszczela 4,9 mm

Węza i komórka pszczela 4,9 mm

 

Dzisiaj już zrobiliśmy i jutro również zrobimy to bardziej profesjonalnie. Dwie ramki w centrum rodni, ścieśnione do 32 mm z ustawionymi prawidłowo Y-kami.

Efekty testowania rodzin pszczelich na komórce 4,9 mm.