Poddawanie matek pszczelich

Poddawanie matek pszczelich

Przygotowując się na przyjęcie matki zarodowej wybraliśmy jedną z rodzin pszczelich, w której była leciwa królowa. 13 kwietnia osierociliśmy tę rodzinę. Ale trzynasty to trzynasty :-)…
16 kwietnia wykonując przegląd kontrolny nie zauważyliśmy żadnych oznak braku królowej. Pszczoły zachowywały się spokojnie. Nie było mateczników ratunkowych, jedynie w dwóch miseczkach matecznikowych złożone jaja. – Znaczy, że matka jest w rodzinie! – Oczywiście, że była. Znaleźliśmy ją dzisiaj 18 kwietnia. Po ponownym osieroceniu pszczoły podniosły larum. Poddaliśmy matkę zarodową.
Wiosną zdarza się, że w rodzinach pszczelich mamy do czynienia z dwoma królowymi.
Trzeba być czujnym, szczególnie gdy planujemy prace wymagające ostrożności.